prerada vode
Pozovite nas: +381 11 3141 222
      
Početna +     O nama +     Reference +     Mediji +     Download sekcija +     Kontakt +

Dobrodošli,

Hitech Ltd Doo Beograd je renominara firma, koja se bavi prečišćavanjem otpadnih voda I remedijacijom zemljišta I vode koristeći najsaveremije tehnologije iz Evrope, Austalije i Kanade sa potpuno inovativnim rešenjima a radimo po principu “Ključ u ruke”. Naši sistemi i uređaji su projektovani i proizvedeni tako, da odgovore svim zahtevima investitora implementirajući zakonske norme, tehnološka dostignuća i ekonomsku opravdanost.


“ Re Use, Re Duce, Re Cycle ”
         
INDUSTRIJSKE otpadne vode
industrijske otpadne vodePrečišćavanje industrijskih otpadnih voda je apsolutno neophodno. Izlazna otpadna voda iz industrijskih pogona može imati veliki uticaj na kvalitet podzemnih voda i vodenih tokova. U našoj ponudi možete naći specijalizovana postrojenja za obradu otpadne vode koja su namenjena za temeljno prečišćavanje industrijskih otpadnih voda ili sprečavanje kontaminacije otpadnih voda.


  GRADSKE otpadne vode
gradske otpadne vodeMali, srednji i veliki uređaji za prečišćavanje otpadnih voda za domaćinstva su namijenjeni za mehaničko-biološku obradu otpadnih voda. Biološka jedinica može zameniti sabirne ili septičke jame i koristiti za obradu otpadnih voda iz porodičnih kuća, vikendica i ostalih objekata. Glavne prednosti uređaja za porodične kuće je brz povratak uloženih sredstava kao i niski operativni troškovi.
  ATMOSFERSKE otpadne vode
atmosferske otpadne vodeNeispravna rešenja infiltracije atmosferskih voda i odvodni sistemi mogu prouzrokovati ozbiljne probleme. To se posebno odnosi na gradove i naselja koji imaju administrativnu nadležnost za lokalne puteve, parkirališta automobila, zelenu površinu ili asfaltne površine. U isto vreme su prisutni jednostavni odvodni sistemi koji predstavljaju jednostavno rešenje za odvodjenje sa parkirališta ili infiltraciju vode.
VAZDUH i obnovljivi izvori energije
obnovljivi izvori energijeIzvori obnovljivih i alternativnih izvora energije predstavljaju najveći potencijal za proizvodnju toplotne i električne energije kojima se nudi u odnosu na kapitalne troškove zanimljiva stopa povratka. U mogućnosti smo vam pružiti stručne konsultacije ili dizajnirati optimalna rješenja za uštede u oblasti energije i potrošnje pitke vode.


  Rudnici - VIROMINE
industrijske otpadne vode ViroMine Tehnologija pruža kompletno rešenje za upravljanje i tretman svih vrsta tečnih i čvrstih otpada generisanih u rudarskoj industriji. Većina problema u rudarstvu leži u hemijskoj reaktivnosti jalovine i suvišnog kamenja i njihovih dugoročnih efekata na vodu i životno okruženje. Uključivanje ViroMine Tehnologije u tretman rudarskog otpada daje nereaktivne tečne i čvrste otpade koji donose revoluciju u rudarstvu pretvarajući probleme po društvo i životno okruženje u bezbedne proizvode.
  Kontaminirana voda - VIROFLOW
industrijske otpadne vode Transformacija proizvodnih industrija i manufaktura u modele održivosti je moguća kroz intergaciju ViroFlow Tehnologije. Virotekov iskusni tim eksperata je razvio ViroFlow Tehnologiju, dokazano i jednostavno rešenje koje smanjuje visoke koncentracije teških metala, uključujući olovo, hrom, nikl i cink, kao i biološku potrošnju kiseonika (BPK/BOD), ukupne suspendovane materije, fosfor, neprijatne mirise i bakar hrom arsenat (CCA) u industrijskim otpadnim vodama.

Kontaminirana zemlja - VIROSOIL
industrijske otpadne vode Efikasna i ekonomična remedijacija kontaminiranog zemljišta je neophodna zbog zaštite naše životne sredine i zajednice od neželjenih zagađivača i zbog rešavanja dugoročnih industrijskih zaostavština. Problemi u životnom okruženju povezani sa kontaminiranim zemljištem uključuju i direktne efekte površinskog zakišeljavanja i kontaminacije, i spiranje teških metala poput olova i žive, metaloida poput arsena, cijanida i ugljovodonika kroz podzemne i površinske izlive u kanale, jezera i reke.
  Kontaminirani vazduh - VIROSEWAGE
industrijske otpadne vode ViroSewage Tehnologija tretira gradske otpadne vode i čvrsti biološki otpad do nivoa najstrožijih standarda o ispuštanju otpadnih voda koji ističu potencijalnu upotrebu biomase, i samim tim ViroSewage Tehnologija donosi niz komercijalnih, operativnih i ekoloških dobrobiti postrojenjima za obradu kanalizacionog sadržaja. ViroSewage Tehnologija tretira gradski efluent do nivoa najstrožijih propisa, time ograničavajući mogućnost eutrofikacije i ostalih “nizvodnih” problema.
  Upravljanje otpadom - BioCRUDE
industrijske otpadne vode Razvoj tehnologija, procesa, proizvoda koji uključuju nove i važne postupke tretiranja koji efikasno i efektivno smanjuju troškove za proizvodnju biogoriva, visok kvalitet proizvodnje đubriva, prečišćavanje otpadnih voda, i prefinjenost obnovljivih izvora, kao što su biogoriva, biogas etanola i biodizela.
 
 
virotec       biocrude
         
Izrada sajta
Poštovani, trenutno smo u fazi izrade sajta i nisu kompletirani svi materijali na njemu. Uskoro će biti gotov i ovaj segment sajta a za sada navešćemo samo osnovne teze o našoj delatnosti i proizvodima.
 
+ Početna
+ O nama
+ Reference
+ Mediji
+ Download sekcija
+ Kontakt
  HiTech Ltd Doo
Dijega Rivere 32a
11080 Beograd Srbija
T. +381 11 3141 222
M. +381 62 1955 171
M. +381 69 1955 171
office@hi-tech-team.com
zeljko.alavanja@hi-tech-team.com
www.hi-tech-team.com
  Stranice na našem veb-sajtu zaštićene su zakonom o autorskim i srodnim pravima. To konkretno znači da svako reprodukovanje, prilagođavanje, prevod, arhiviranje i obrada u drugim medijima, uključujući tu i arhiviranje ili obradu u elektronskim medijima, podležu zaštiti autorskih prava. Svako korišćenje, u celosti ili u delovima, nalaže da se prethodno dobije pismena dozvola kompanije Hi Tech Team LTD d.o.o.
® Sva prava zadržana. 2013. Hi-Tech-Team Dizajn Creativeeweb